Archive for januar, 2021

Velkomsthilsen fra Munor

Posted on: januar 20th, 2021 by mnr_admin No Comments

Velkommen til splitter ny hjemmeside fra Munor!

Vi setter store forhåpninger til den og er svært glad for all hjelp vi har fått fra designfirmaet Melvær & co. På den fotografiske sida har vi fått fantastiske bilder tatt av Haakon Nordvik, og Haugesund Lufthavn stilte rullebanen til disposisjon en kald novemberdag i 2020. Når vi nå har brukt mye tid og ressurser på å utvikle denne sida, håper vi den vil bli godt tatt imot og vil være informativ for alle.

Det har også vært svært vanskelig å planlegge programmet, og det er ikke sikkert alt kan la seg gjennomføre slik de er planlagt. Da vil vi på beste måte prøve å legge inn eventuelle endringer så fort vi vet dette. Vi går på med friskt mot og satser på en god vår!

Vi er også glade for å takke alle de fantastisk flotte samarbeidspartnerne vi har denne våren.

Hilsen fra styreleder Ingvar Frøyland

Posted on: januar 19th, 2021 by mnr_admin No Comments

«Der ord sviktar, talar musikken», har H.C. Andersen sagt. Mitt håp for 2021 er at MUNOR sin musikk får tala til oss og at den får røra ved våre følelsar ofte. Musikk høyrer til ved mange av livet sine viktige milepelar, enten det gjeld glede eller sorg. Sjølv om også dette nye året har starta med koronafokus og isolasjon, håpar eg at 2021 gradvis blir eit normalt år for oss alle og eit gledens år med musikk live i konsertsalar og på ulike scenar rundt på Haugalandet.

I 1981 vart Fylkesmusikarane i Nord-Rogaland etablert. Gjennom omorganisering i 2007 vart dagens MUNOR Musikkselskapet Nordvegen AS resultatet. 2021 er dermed 40-jubileumsår for musikar- ordninga. Dette vil særleg bli markert til hausten. Styret vedtok i desember strategi for dei komande åra. Der vidarefører ein visjonen for MUNOR: «Kunstmusikk til alle». Gjennom kammermusikk skal ensemblet skapa noko unikt for oss ved å løfta klassisk musikk frå fortid og nyskapt i vår samtid fram til våre sansar. Gjennom sine dyktige profesjonelle musikarar veit eg at MUNOR vil gi oss dei gode, nyskapande opplevingane som me alle ønskjer oss.

Ha forventningar til MUNOR-året 2021, gled deg, møt opp på konsertar, og la musikken tona i deg på vegen heim igjen!

Nytt programhefte våren 2021

Posted on: januar 18th, 2021 by mnr_admin No Comments

Munors rykende ferske programhefte er akkurat ferdigstilt. Følg linken og les om det som står på programmet utover våren slik det er satt opp i programheftet.

Munors programhefte våren 2021

Det trykte programmet blir lagt ut på mange offentlige steder i vårt område

 

Klart for nye bilder

Posted on: januar 17th, 2021 by mnr_admin No Comments

Sist vi fotograferte var i Kvalsvik utenfor Haugesund i 2019. Der ble det også tatt mange kjempeflotte bilder av fotografen vi har brukt svært mye, Haakon Nordvik. Vi har brukt disse bildene svært mye, så vi syntes det var på sin plass å fornye bildeutvalget, spesielt med tanke på denne nye hjemmesida.

Etter mange idéer fram og tilbake dukket forslaget om Haugesund Lufthavn opp. De var så imøtekommende å ta imot oss til og med ute på rullebanen! Og dit fikk vi også tatt med et flygel, det sørget Per Klavér for. Her fra flygeltransport på rullebane, sjelden foreteelse. Vi er svært glade for å ha fått lov til å gjennomføre denne fotograferingen.

Munors klavértrio

Posted on: januar 7th, 2021 by mnr_admin No Comments

En av de mest brukte besetningene i Munor er klavértrioen. Den består av Almuth Chylek (fiolin), Tobias Tellmann (cello) and Marina Johansson (piano)

Fotografen i aksjon

Posted on: januar 6th, 2021 by mnr_admin No Comments

Her er fotograf Haakon Nordvik i full gang med rullebanefotografering. Stilig å kunne bruke slike omgivelser, en helt spesiell lokasjon. Mange av bildene fra denne serien er å finne på hjemmesida