Personvern

Informasjon om personvern og cookies på www.munor.no

Musikkselskapet Nordvegen (Munor) tilbyr musikkopplevelser og opplevelser knyttet til musikk. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi ofte avhengige av personopplysninger. Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som bruker av Munors tjenester å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.
Personvernerklæringen gjelder for alle som bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss.

1. Ansvar
Munor ved daglig leder Bernhard Gismervik er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Spørsmål om personvern kan rettes til munorpost@munor.no

2. Hva slags informasjon vi samler inn
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte kontakt oss og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
– Billettkjøp
Ved å kjøpe billett til Munors arrangement registreres dine kjøp, reservasjoner eller kansellasjoner, dette inkluderer følgende informasjon:
• E-post
• Navn
• Adresse
• Postnummer og by/sted
• Mobilnummer
• Eventuell rabatt (student/barn/honnør)
• Gjennom hvilken kanal billetten er kjøpt
• Hvor i salen du sitter (i arenaer med nummererte seter)
• Kjøpshistorikk

www.munor.no
Ved å besøke vårt nettsted munor.no loggføres avidentifiserte bruksdata. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
– Nyhetsbrev
Personopplysningene som samles inn i forbindelse med utsendelse av eventuelle nyhetsbrev behandles:
• E-postadresse
• For- og etternavn

3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

3.1 munor.no

Når du besøker munor.no analyserer vi din bruk av nettsiden.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler ikke inn IP adresser, og data genereres på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og behandles ikke individuelt.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Munor til andre aktører.
Når det gjelder cookies kan du lese mer her: Cookies

3.2 Billettkjøp

Vi samler inn personopplysninger i forbindelse med ditt billettkjøp for å gjennomføre din billettbestilling slik som beskrevet i punkt 2.

4. Lagringstid
Munor lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Munor behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kreve innsyn hos Munor ved å sende forespørsel til munorpost@munor.no. Dette anses som skriftlig henvendelse. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til munorpost@munor.no

6. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

7. Endringer
Munor forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer i denne personvernerklæringen, vil brukeren bli skriftlig informert gjennom våre tjenester på forhånd. Ved å fortsette å bruke våre tjenester etter endring i personvernerklæringen samtykker du til de endrede vilkårene.
Denne og eventuelt fremtidige personvernerklæringer overholder personopplysningsloven eller andre til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven