Sjeldne mesterverk- Haugesund billedgalleri 5. mars kl.1930

03Haugesund billedgalleri 5. mars 2020 kl. 1930

Denne konserten kommer i den samme uken som kvinnedagen.
Det er likevel ikke hovedgrunnen til at vi har funnet flere kvinnelige komponister, derimot fordi at det er veldig god musikk og at den bør settes opp på konsertprogram mye mer.
På bildet er det Fanny Mendelssohn til venstre (søster av den berømte Felix) og Lili Boulanger. I tillegg får du høre musikk av Rebecca Clarke og Clara Schumann.

Skriv en kommentar