Musikkselskapet Nordvegen – Musikk for mange

Musikkselskapet Nordvegen AS er et selskap som sysselsetter og organiserer profesjonelle musikere i Nord-Rogaland.Selskapet tilbyr musikalske produkter på et høyt kunstnerisk nivå og med dyktige, profesjonelle utøvere først og fremst fra det lokale musikklivet, men også ved bruk av eksterne musikere/kunstnere etter behov.

Selskapet tilbyr tjenester til det offentlige og det frivillige kultur- og musikklivet innen musikk og musikkutøvelse og er arbeidsgiver for Munor-ensemblet (tidligere MiRo-ensemblet).

Musikkselskapet Nordvegen AS er eid av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Harald Hårfagre kammerorkester og Nord-Rogaland symfoniorkester. Rogaland Fylkeskommune er også en vesentlig bidragsyter til driften. Daglig leder er Bernhard Gismervik som også er fiolinist i Munor-ensemblet. Musikkselskapets styre har Ingvard Frøyland som styreleder.