NRSO logo

Styret i Nord – Rogaland Symfoniorkester 2019

Styreleder Geir S. Toskedal

Styremedlem Torleiv Kvalvik

Styremedlem Arild Halvorsen

Styremedlem Bernt Olav Bauer-Nilsen

Styremedlem Jon Egil Henriksen

Vara medlemmer: DagfinnVåge, Pål G. Eide

Noteforvalter Torleiv Kvalvik

——————–

Musikalsk råd:

Konsertmester (for tiden Bernhard Gismervik), Kari Bersaas, Torleiv Kvalvik,

Arild Halvorsen og Linda Mattson.