Høsten 2020           Beethovenkonsert 1.november i Vår Frelsers kirke

 

NORD – ROGALAND SYMFONIORKESTER
POSTBOKS 634
5502 HAUGESUND