bLEST – Finland 1918- 100 år siden borgerkrigen. Tysværtunet 10. november kl. 12:15

MORTEN JENTOFT – FINLAND 1918 – 100 ÅR SIDEN BORGERKRIGEN

At Morten Jentoft har inngående kunnskap om Russland er kjent for de fleste etter fire år som NKR korrespondent i dette enorme landet. Men Jentoft har også et nært forhold til Finland og snakker språket, i tillegg til blant annet samisk og russisk. I Finland 1918 tar han publikum med til den finske borgerkrigen der han forteller engasjert om denne sentrale og brutale, men lite kjente konflikten i nabolandet vårt.

Utenfor Finland var det mange som engasjerte seg, og Norge sendte to «ambulanser» – feltsykehus – fra Røde Kors og fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Ingen var forberedt på blodbadet de skulle bli vitne til. Flere av nordmennene som var i Finland, skrev ned det de hadde vært med på, og øyenvitneskildringene bringer leseren tett på begivenhetene.

Den finske borgerkrigen er i dag et nesten ukjent kapittel for mange. I Finland er den fremdeles et både kontroversielt og følelsesladet emne, mens den i Norge skulle få sterk betydning for arbeiderbevegelsen.

Omkring 37000 ble offer for krigen. Hvorfor ble krigen så brutal, og hvorfor er borgerkriger, selv i dag, ofte de aller verste?

En av de drepte var den 35 år gamle finske pianisten Toivo Kuula, elev hos Jean Sibelius. Pianist og fylkesmusiker i MUNOR, Marina Johanson, vil spille stykker av begge disse komponistene i forbindelse med foredraget.

Kjøp lørdagspass og bruk dagen på litteratur, forfattere og foredrag! https://www.tysvertunet.kulturhus.no/program-og-billetter/blest-loerdagspass/

 

Skriv en kommentar